Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Συνέχιση της συζήτησης και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 141 του Κανονισμού της Βουλής.

Συνέχιση της συζήτησης και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και  141 του Κανονισμού της Βουλής.

Δήλωση Νίκου Χουντή για την κατολίσθηση στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Αιγείρας και τη “διαρροή’’ στη θάλασσα

    ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
  
                                      Υπάρχει εισαγγελέας;;
  • Δήλωση Νίκου Χουντή για την κατολίσθηση στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Αιγείρας και τη “διαρροή’’ στη θάλασσα                                  
Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής, μετά την είδηση ότι έκλεισε ο ΧΥΤΑ Αιγείρας από διαρροή αποβλήτων στον Κορινθιακό Κόλπο, έκανε την ακολουθεί δήλωση:
«Αυτή η Ντροπή, αυτή η Αδιαφορία για την ανθρώπινη υγεία, αυτή η Περιφρόνηση κάθε έννοιας περιβαλλοντικής προστασίας που ονομάζεται Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αιγείρας, χθες έγινε γνωστό ότι έκλεισε, γιατί υπήρξε κατολίσθηση σε τμήμα των εγκαταστάσεών του και ότι προκλήθηκε νέα διαρροή στη θάλασσα.
«Εδώ και πολλά χρόνια, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο ΧΥΤΑ Αιγείρας.
«Καταγγέλλουν ότι έχει κορεσθεί και πλέον έχει μηδενική χωρητικότητα, ότι εκεί καταλήγουν παράνομα νοσοκομειακά και βιομηχανικά απόβλητα και ότι ο βιολογικός καθαρισμός σχεδόν ποτέ δεν λειτούργησε και ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατολισθήσεων και μόλυνσης του θαλασσίου περιβάλλοντος.
«Καταγγέλλουν, και είναι αλήθεια, ότι από το 2015 δεν υπάρχει ούτε άδεια λειτουργίας όπως επιβάλλει ο Νόμος, γιατί κανείς δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του κάτω από αυτό το έγκλημα.
«Καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας που υποτίθεται ότι προστατεύει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
«Απέναντι στις εκκλήσεις, στις διαμαρτυρίες και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των κατοίκων που ζητούν να εφαρμοστεί ο Νόμος, παρατάξανε την αστυνομική βία, όπως έκαναν και χθες στο Γραμματικό.
«Τον Ιούνιο του 2018 κατέθεσα ερώτηση στη Κομισιόν για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας, με τίτλο «Άρνηση των ελληνικών αρχών να κλείσουν παράνομο και επικίνδυνο ΧΥΤΑ», με την οποία κατήγγειλα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και προέβλεπα τον κίνδυνο κατολισθήσεων και που δυστυχώς επιβεβαιώθηκα.
«Η Κομισιόν στην απάντησή της «νίπτει τας χείρας της» και παραπέμπει το θέμα στις αρμόδιες αρχές, που όμως είναι οι υπεύθυνες για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, και στην εθνική δικαιοσύνη. Από τον Άννα στον Καϊάφα.
«Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση προκύπτει εύλογα το ερώτημα:
«Νόμοι υπάρχουν μόνο για τους πολίτες που διεκδικούν και διαδηλώνουν για να προστατεύσουν το περιβάλλον και την υγεία των παιδιών τους;
«Δεν υπάρχουν νόμοι που απαιτούν να υπάρχει άδεια για τη λειτουργία ενός ΧΥΤΑ και που απαιτούν να προστατεύεται η δημόσια υγεία, οι υδάτινοι πόροι, το θαλάσσιο περιβάλλον;
«Υπάρχει επιτέλους ένας δικαστής, ένας εισαγγελέας που θα πείσει τους κατοίκους, όχι μόνο της Αιγείρας, αλλά και του Μαραθώνα-Γραμματικού, της Κέρκυρας, της Σάμου, της Άνδρου και παντού στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν νόμοι και πρέπει να εφαρμόζονται, ακόμα και όταν η ίδια η Πολιτεία που τους θεσπίζει, τους παραβιάζει;»

Ακολουθεί η παλαιότερη ερώτηση (10.5.2018) και η απάντηση της Κομισιόν:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002546/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Θέμα: Άρνηση των ελληνικών αρχών να κλείσουν παράνομο και επικίνδυνο ΧΥΤΑ
Ο ΧΥΤΑ Αιγείρας λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2015 χωρίς άδεια
Στο υπάρχον κύτταρο έχουν εναποτεθεί πολύ περισσότερα από τα αρχικά προβλεπόμενα απορρίμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει πλέον μηδενική χωρητικότητα.
Στον ΧΥΤΑ καταλήγουν βιομηχανικά και νοσοκομειακά απόβλητα, η ανεπεξέργαστη λυματολάσπη του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου, ενώ, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εναποτίθενταν παράνομα και απορρίμματα άλλων περιοχών, πέραν των προγραμματισμένων.
Υπάρχουν μόνιμες ελλείψεις βασικού προσωπικού, ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί, τα πρανή καταρρέουν, ο κίνδυνος κατολισθήσεων είναι μεγάλος, τα γαιοϋφάσματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές λόγω της παντελούς έλλειψης συστήματος διαχείρισης του βιοαερίου. Από καθίζηση καταστράφηκε η μεμβράνη στεγανοποίησης και τα στραγγίδια διαφεύγουν στον Κορινθιακό κόλπο (NATURA 2000).
Έχουν επιβληθεί πρόστιμα, λόγω μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν εισπραχθεί.
Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο ΧΥΤΑ Αιγείρας πρακτικά έχει μετατραπεί σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), για την ύπαρξη των οποίων η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ερωτάται η Επιτροπή:
Τι οφείλουν να πράξουν οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση κορεσμού ενός ΧΥΤΑ;
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για το άμεσο κλείσιμο αυτού του επικίνδυνου ΧΥΤΑ;
Ποιες δυνατότητες παρέχει, εν προκειμένω, το ευρωπαϊκό πλαίσιο στους κατοίκους για να προστατεύσουν την υγεία τους;

 
E-002546/2018
Απάντηση του κ. Vella
εξ ονόματος της Επιτροπής
(22.6.2018)
Οι ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής συμμορφώνονται με τις νομικές και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν άδεια για τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής μόνο όταν ο χώρος συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας αποτελεί εγγύηση για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας, ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες διαπιστώνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης. Με τη σειρά τους, οι αρμόδιες αρχές, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να προσδιορίσουν την έναρξη της διαδικασίας παύσης της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων, όταν η υπόθεση το απαιτεί.
Στην Ελλάδα, οι εθνικές διοικητικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της οδηγίας είναι, κατά κύριο λόγο, υπεύθυνες για τον έλεγχο συγκεκριμένων καταστάσεων και έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν το εκάστοτε πρόβλημα, αν διαπιστωθεί ότι οι ανησυχίες είναι βάσιμες. Τα εθνικά δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα να αποφαίνονται σχετικά με προσφυγές ατόμων που ζητούν προστασία από εθνικά μέτρα τα οποία δεν είναι συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο ή χρηματική αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστησαν λόγω της απουσίας μέτρων.

Ομαδική παραίτηση βουλευτών: Το «όπλο» για να σωθεί η Μακεδονία!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου2019

 
Ομαδική παραίτηση βουλευτών: Το «όπλο» για να σωθεί η Μακεδονία!

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
 
Δεν ψηφίζει την κύρωση της επαίσχυντης «Συμφωνίας των Πρεσπών», όπως επανειλημμένα έχει διακηρύξει, ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος.
Πέραν της δέσμευσής του, που έγινε και επισήμως από το βήμα της Βουλής, αίσθηση προκάλεσε σε πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους η επικαιροποίηση της πρότασής του για ομαδική παραίτηση των βουλευτών της αντιπολίτευσης, προκειμένου να μπλοκαρισθεί η Συμφωνία!

Είναι μια πρόταση που είχε κάνει και το περασμένο καλοκαίρι ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής στον Πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μια πρόταση-μπλόκο στη Συμφωνία, που επιτυγχάνεται-υπάρχει, ακόμη το χρονικό περιθώριο λίγων ημερών- αν οι βουλευτές που θα καταψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών και δη οι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κατόπιν συνεννόησης αναλάβουν  την πρωτοβουλία της ταυτόχρονης παραίτησης των βουλευτών αυτών καθώς και των αναπληρωματικών τους. Από εκείνη την στιγμή η χώρα οδηγείται πάραυτα σε εκλογές….

Επίσης από του βήματος της Βουλής  ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για να θεμελιώσει την αποτελεσματικότητα της πρότασης για παραίτηση των Βουλευτών, επικαλέσθηκε το άρθρο 51, παράγραφος 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 200 βουλευτές.

«Αυτή είναι η καθαρή λύση που θα ακυρώσει την παράδοση της Μακεδονίας μας στους σφετεριστές της ιστορίας και της Ελληνικότητάς της», τονίζει ο Νίκος Νικολόπουλος και συμπληρώνει:

«Η πρότασή μου βρίσκεται σε ισχύ από το περασμένο καλοκαίρι και είναι μια απάντηση στους σπεκουλαδόρους, που αμφισβητούσαν την συγκεκριμένη πρόταση.

Όσον αφορά εμένα δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα εγκαταλείψω μία καρέκλα αφού το ίδιο έκανα εγκαταλείποντας το 2012, υπουργική καρέκλα που είχα στην Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αρνούνται …. Ξεχνώντας ότι είναι αιρετοί που σημαίνει ότι είναι στην κρίση του λαού, αφού αυτός δίνει και αυτός αφαιρεί τις καρέκλες.

Αντί λοιπόν  ν ’ ασχολούνται παραπλανητικά με μένα, αγνοώντας την ουσία της πρότασης, είναι ν’ απορεί κανείς για τον λόγο που δεν στρέφονται στους αποδέκτες της, οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα.

Υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικοί. Στην μία πλευρά είναι εκείνοι που ό,τι λένε το εννοούν και στην άλλη όσοι έχουν το «όπλο» της ομαδικής παραίτησης, αλλά δεν το χρησιμοποιούν, γιατί πιέζονται, εκβιάζονται και υποκύπτουν στον διεθνή παράγοντα, που θέλει την «άλωση» της Μακεδονίας μας, για να αποκόψει την Ελλάδα από την ιστορική συνέχειά της και τον πολιτισμό της».
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
 
Για εκείνους που αγνοούν την επιστολή Νικολόπουλου ή αν από κάποιους άλλους… παρέπεσε, αξίζει να την ανασύρουμε και να την παραθέσουμε κατωτέρω:
Κύριο
Κυριάκο Μητσοτάκη
Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας
Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας,

Αν και είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε, πιστεύω πως είναι ανεδαφικό να περιμένει κάποιος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αλλάξει την αλλάξει την ροή των εξελίξεων, οδηγώντας με δραματικό και επικίνδυνο για την χώρα τρόπο στην ακύρωση της συμφωνίας που έχει υπάρξει μεταξύ της κυβέρνησης της Ελλάδας και των Σκοπίων.

Επίσης, είμαι πεπεισμένος πως ούτε ενδεχόμενη πρόταση μομφής που όπως πληροφορήθηκα σκέφτεστε κατά της κυβέρνησης, θα προκαλέσει κάποιο απτό και πρακτικό αποτέλεσμα.

Εντούτοις, υπάρχει ένα, ύστατο, κοινοβουλευτικό και θεσμικό «όπλο» το οποίο εσείς και μόνο εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφόσον πραγματικά πιστεύετε ότι η συμφωνία με τα Σκόπια είναι εθνικά ζημιογόνα και γι’ αυτό πρέπει, πάση θυσία, να ανατραπεί.

Και το «όπλο» αυτό είναι… η παραίτηση των βουλευτών.
Ζητείστε τις παραιτήσεις του συνόλου των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ζητείστε το ίδιο ακριβώς να πράξουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και μεμονωμένοι βουλευτές που δεν επιθυμούν την παραχώρηση του ονόματος «Μακεδονία», αλλά και «Μακεδονικής γλώσσας» όπως και «Μακεδονικής εθνότητας» στη γείτονα χώρα.

Ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης είστε ο μόνος που μπορείτε να το κάνετε και να σύρετε τις εξελίξεις.
Σας καλώ να το τολμήσετε.

Και σας δηλώνω ότι σε αυτή την περίπτωση, δεδομένη θα είναι και η δική μου παραίτηση από την θέση του Βουλευτή.
Νομίζω ότι οι στιγμές και οι περιστάσεις απαιτούν δραστικές και αποτελεσματικές δράσεις και όλοι κρινόμαστε από όσα κάνουμε ή… δεν κάνουμε.

Μετά τιμής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Ανεξάρτητος Βουλευτής
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ΕλλάδοςΗ ομιλία στην Βουλή που έχει και την σχετική πρόταση : Με κάθε δημοκρατικό και νόμιμο τρόπο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κυρωθεί η συμφωνία

Με αφορμή τις χθεσινές προγραφές | Γραφείο Τύπου 16.01.2019

Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019
  

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:


Ελπίζαμε πως οι προγραφές, όπως τις ζήσαμε στο πετσί μας την περίοδο 2009-2011, με αφισοκολλητές διαδικτύου και πόλεων, είχαν τελειώσει με την ανάληψη της κυβέρνησης από την ΝΔ και κατόπιν τον ΣΥΡΙΖΑ. Πως μετά τον κύκλο που αμφότεροι επέβαλαν διαδοχικά με λαϊκισμό και ψευδεπίγραφη ένταση προκειμένου να αναλάβουν την εξουσία και τη διάψευση των εύκολων «παραδείσων» που υπόσχονταν, θα είχε χαθεί και η διάθεση για επικίνδυνες, όσο και αντιδημοκρατικές πρακτικές. 

Η χθεσινοβραδινή «αφισοκόλληση» μας διαψεύδει. Η πόλωση και ο διχασμός που αμφότεροι επιδιώκουν μικροπολιτικά γύρω από ένα κρίσιμο εθνικό ζήτημα, θεριεύει το διχασμό και όσα ακολουθούν. Ο Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργος Α. Παπανδρέου, έχει προειδοποιήσει από τον περασμένο Ιούνιο: 

«Στη νεότερη ιστορία μας, τα μεγάλα εθνικά θέματα έχουν προκαλέσει συχνά διχασμούς που έφεραν αρνητικά, ακόμη και καταστροφικά, αποτελέσματα.
Γι’ αυτό, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση, οφείλουν να τα αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, δίνοντας βάρος στη μεγάλη εικόνα, στο πατριωτικό συμφέρον, και όχι στα μικροκομματικά οφέλη. Η διαίρεση σε πατριώτες και μειοδότες είναι άκρως επικίνδυνη. Δίνει περιθώρια χειραγώγησης σε κάθε είδους συμφέροντα.»

 Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.


-- Γραφείο Τύπου
ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών

Ο Νότης Μαριάς καλεί τον Ντράγκι να ζητήσει συγγνώμη από τον Ελληνικό λαό

Στρασβούργο, 16-1-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/BINTEO
Ο Νότης Μαριάς καλεί τον Ντράγκι να ζητήσει συγγνώμη από τον Ελληνικό λαό

Μιλώντας χθες 15-1-2019 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς κάλεσε τον εκεί παρευρισκόμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι  να ζητήσει μια μεγάλη συγγνώμη από τον φτωχοποιημένο Ελληνικό λαό αφού η ΕΚΤ ως τρόικα επέβαλε στην Ελλάδα δυσβάστακτα μνημόνια.
Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της ΕΚΤ ο Νότης Μαριάς επισήμανε: «Κύριε Ντράγκι, η Ευρωζώνη χρειάζεται άμεσες αλλαγές. Απαιτείται κατάργηση του δρακόντιου Συμφώνου Σταθερότητας και εγκατάλειψη της λιτότητας και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. Η ΕΚΤ πρέπει να μετατραπεί σε ύστατο δανειστή των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών πρέπει να αποκεντρωθεί. Τα κράτη-μέλη να ανακτήσουν την νομισματική τους κυριαρχία και να μπορούν οι Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών να ασκούν κυρίαρχη νομισματική πολιτική μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ».
Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Η ΕΚΤ πρέπει να πάψει να υπηρετεί τη γερμανική Ευρώπη, μια Ευρώπη στην οποία η Γερμανία σωρεύει εμπορικά πλεονάσματα και ο Ευρωπαϊκός Νότος αυξημένα ελλείμματα και χρέη».
Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Τέλος, κύριε Ντράγκι η ΕΚΤ και εσείς προσωπικά οφείλετε να ζητήσετε μια μεγάλη συγγνώμη από τον φτωχοποιημένο  Ελληνικό λαό στον οποίο ως τρόϊκα επιβάλατε μνημόνια προκειμένου να διασωθούν οι ξένες τράπεζες όπως ομολόγησε άλλωστε και ο ίδιος ο Ντάισελμπλουμ».
Επισυνάπτεται το βίντεο με την παρέμβαση του Νότη Μαριά

Δήλωση της Τομ. Πολ. & Αθλ. της Ν.Δ. κ. Ο. Κεφαλογιάννη για τη μεταβίβαση μνημείων στο Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων

Η Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Αθηνών, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή όσα ήλθαν στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της υπουργικής απόφασης για τη μεταβίβαση των 10.119 ακινήτων στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, που κατέθεσε στο ΣτΕ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) από κοινού με τους δημάρχους Πατρέων και Σπάρτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Η κυβέρνηση  εμπαίζει συστηματικά τον ελληνικό λαό.
Δεν έχει προχωρήσει σε καμία απολύτως νομοθετική ή διοικητική παρέμβαση, ώστε να διορθώσει την  απαράδεκτη εκχώρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, στο Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων.
Ας το ξαναπούμε. Έχουν τη συνταγματική υποχρέωση να προστατεύσουν, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
Ως εδώ οι δικαιολογίες, τα ψεύδη και η μετάθεση ευθυνών».

16.01.19 Ομιλία της Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώνη στην Βουλή | Παροχή ψήφου εμπιστοσύνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

                        
                   

Διαβιβάζεται επισυναπτόμενη η ομιλία της Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, την οποία έκανε στην συνεδρίαση της 16|01 στο Κοινοβούλιο, με αφορμή την συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 141 του Κανονισμού της Βουλής
.

Κύρια σημεία της ομιλίας:

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες:
«[…] ο λόγος δημιουργίας του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας στην χώρα, από την μη ομαλή, καθόλου δημοκρατική, πολιτική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, εξαιτίας της επιβολής των μνημονίων από τους δανειστές/εταίρους μας.

  Επίσης, άλλος ένας λόγος ήταν η αντίθεση μας στην αποδοχή, πόσο μάλλον η πλήρης εναντίωσή μας στην υποστήριξη αυτού του είδους των πολιτικών εις βάρος των πολιτών, από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που είχαν την υπαίτια ευθύνη της διακυβέρνησης η οποία μας οδήγησε στην κρίση. Με την μορφή του δικομματισμού πριν από αυτήν, και στην συνέχεια, με την μορφή του «συνεταιρισμού» για την άσκηση της εξουσίας υπό τα μνημόνια.

  Τέλος, ο τρίτος θεμελιακός λόγος ήταν η διαμόρφωση ενός δημοκρατικού μετώπου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, με συμμετοχή πολιτών από όλα τα κόμματα του «συνταγματικού τόξου» και αντίστοιχες συνεργασίες με κομματικούς χώρους που θα πίστευαν στην ίδια ανάγκη».
Για την πορεία της Κυβέρνησης:
 «Δεν μπορούμε να αποστατήσουμε τώρα από τους λόγους για τους οποίους υπήρξαμε, δεν μπορούμε τώρα να παραιτηθούμε από τους στόχους μας. Το κόστος που μπορεί να έχουμε, το γνωρίζαμε από την αρχή και είναι η ευθύνη μας να μην φοβηθούμε, να μην υποχωρήσουμε.
Συνεπώς, έχουμε την ευθύνη να φτάσουμε ως το τέλος της διαδρομής».
«Συνεπώς, η ξεκάθαρη θέση μου είναι ότι η παρούσα Κυβέρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος της θητείας της».

Το διακύβευμα:
«[…] θα ακολουθήσουμε – ας μου επιτραπεί η φράση - την «συνταγή» της δημοκρατίας για να πετύχουμε τους στόχους μας ή μήπως, είναι προτιμότερο να δώσουμε την ευκαιρία σε ακροδεξιές και μάλιστα, εταιριοκρατικού τύπου πολιτικές να υπερισχύσουν;
Αυτό για εμένα είναι το κρίσιμο διακύβευμα που αναδεικνύεται από τις ημέρες που πέρασαν. Αυτό είναι το δίλημμα επί του οποίου θα κληθούν να πάρουν θέση οι πολιτικοί όλων των πολιτικών χώρων και οι πολίτες της Ελλάδας και όχι μόνο. Σχεδόν σε όλη της Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το ερώτημα:

Ανάπτυξη για όλους με δημοκρατία ή ανάπτυξη για τους ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιρειών και τη «γραφειοκρατία» τους, με ακροδεξιά πολιτική, ώστε να κρατείται ο παραπονούμενος πολίτης, «πειθαρχημένος» και «φρόνιμος»;
».

Για τον τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς:
«Η διαφορετική θέση μας, δεν μπορεί να επιτρέψουμε να μας οδηγήσει να ρίξουμε νερό στον μύλο της ακροδεξιάς, πόσο μάλλον του φασισμού, της διχόνοιας, με προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Να συμφωνήσουμε ότι μπορούμε να διαφωνούμε με ευγένεια, χωρίς να «ματώνουμε» τους εαυτούς μας, την κοινωνία και την χώρα».

Followers

 
Blogger Templates